TIÊU ÂM TRÒN
MÔ TẢ SẢN PHẨM

KÍCH THƯỚC TIÊU ÂM: THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG
CHIỀU DÀY TIÊU ÂM    : THEO TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VỚI TỪNG HẠNG MỤC CỤ THỂ
BÔNG THỦY TINH         : 63kg/m3 , 80 kg/m3, 100 kg/m3….
TÔN SOI LỖ                   : Dày 0.4mm , Lỗ D4
VẢI THỦY TINH
VÁCH TÔN NGOÀI         : HOA SEN, PHƯƠNG NAM…